top of page
IMG_5190.jpeg

Opplev ditt nye hytteområdet

Kortreist hytteglede!

Stedet Bogen var et småbruk under Eidsvoll Prestegård. Småbruket ble drevet fram til ca. 1990. Det gamle våningshuset og låven er bevart og ble restaurert ferdig 2011. Låven er innredet som forsamlingslokale med storkjøkken og blir utleid som selskapslokaler. 

Vestvendt ved vakre Hurdalsjøen ligger Bogen Brygge i Hurdal kommune. Området har ca. 600 meter strandlinje, og gården er på 100 dekar hvor ca. 40 dekar er lagt ut til fritidseiendommer. Ca. 50 dekar er til allmenn benyttelse og vil fremstå som åpne områder med landbrukspreg. 

bottom of page